નોટિસ .

અમદાવાદ બીઆરટીએસ એ અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારતમાં ચાલતી બસ રેપિડ ટ્રાન્ઝિટ સિસ્ટમ છે. તે અમદાવાદના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પેટાકંપની અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત છે.

.

અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ

ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ

Email :ajl.office@janmarg.in

શ્રી લોચન સેહરા, આઇ.એ.એસ

ચેરમેન - અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ

સરદાર પટેલ ભવન, દાણાપીઠ,અમદાવાદ

Tel No:-

Email:mcahmedabad@ahmedabadcity.gov.in

શ્રી આર્જવ શાહ

કારોબારી સંચાલક અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ

ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ

Tel No:-

Email:arjavjshah@ahmedabadcity.gov.in

અધ્યાપક એચ.એમ. શિવાનંદ સ્વામી

નિયામક અર્બન ટ્રાન્સપોર્ટમાં શ્રેષ્ઠતા કેન્દ્ર, CEPT યુનિવર્સિટી

નવરંગપુરા, અમદાવાદ

Tel No:+ 91-79-26302470

Email:hmshivanandswamy@cept.ac.in