નોટિસ .

અમદાવાદ બીઆરટીએસ, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારતમાં બસ રેપિડ ટ્રાન્ઝિટ સિસ્ટમ છે. તે અમદાવાદના મ્યુઝિકલ કોર્પોરેશનની પેટાકંપની અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત છે.

.

અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ

ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ

Email :janmarg.ajl@gmail.com

શ્રી વિજય નેહરા, આઇ.એ.એસ,ચેરમેન

ચેરમેન અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ

સરદાર પટેલ ભવન, દાણાપીઠ,અમદાવાદ

Tel No:-

Email:mcahmedabad@ahmedabadcity.gov.in

શ્રી દીપક વી ત્રિવેદી

જનરલ મેનેજર (ઓપરેશન),અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ

ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ

Tel No:079-27560099

Email:gmoajl@gmail.com

શ્રી રાકેશ શંકર, આઇ.એ.એસ.

કારોબારી સંચાલક અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ

ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ

Tel No:079-25353303

Email:rakesh.dymc@ahmedabadcity.gov.in

શ્રી મુકેશ પટેલ

ડે. જનરલ મેનેજર (ઓપરેશન) અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ

ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ

Tel No:079-27550348, એક્સટેંશન: 203

Email:mbpatel@ahmedabadcity.gov.in

અધ્યાપક એચ.એમ. શિવાનંદ સ્વામી

નિયામક અર્બન ટ્રાન્સપોર્ટમાં શ્રેષ્ઠતા કેન્દ્ર, CEPT યુનિવર્સિટી

નવરંગપુરા, અમદાવાદ

Tel No:+ 91-79-26302470

Email:hmshivanandswamy@cept.ac.in

શ્રી મિતેશ શાહ

ડે. જનરલ મેનેજર (એડમિન અને ફાયનાન્સ) અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ

ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ

Tel No:079-27550348, એક્સટેંશન: 203

Email:miteshshah@ahmedabadcity.gov.in